Wyszukiwanie
Towary w promocji
Aktualne gazetki
Szukaj produktu:
Producent:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1.       Regulamin – jest regulaminem o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144,poz.1204  ze zm.).

2.       Kupujący- osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu na zasadach określonych w Regulaminie.

3.       Konsument - Kupujący będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujący u Sprzedającego zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4.       Sprzedający - Galicja BWS w Krakowie ul. Kazimierza Wielkiego 104, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000248409, Numer NIP: 6772212550, Numer REGON: 356723694.

5.       Dni robocze – wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, oraz sobót.

6.       Zamówienie – dyspozycja zakupu towaru złożona przez użytkownika za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

7.       System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z 16 lipca 2004 r.-Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz.243)

8.       Produkty – materiały i urządzenia stomatologiczne oraz protetyczne.

9.       Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Kupujący precyzuje szczegóły zamówienia.

10.     Magazyn – miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

11.     Sklep  Internetowy – sklep działający pod adresem: www.servident.pl sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem internetu.

12.     Adres Sklepu internetowego – www.servident.pl .

13.     Siedziba Sprzedającego – ul. Kazimierza Wielkiego 104 30-074 Kraków.

 

 

§ 1.
Warunki ogólne

1.       Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego, a w szczególności: składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie Internetowym, a także prawa i obowiązki oraz warunki odpowiedzialności administratora i użytkowników Sklepu Internetowego.

2.       Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu każdy użytkownik powinien uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

3.       Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu.

4.       Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także – na żądanie użytkownika – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik.

5.       Administrator świadczy usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

6.       Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikowanie się z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

7.       Kupujący mogą uzyskać dostęp do Regulaminu jako integralnej części umowy, w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej www.sewrvident.pl, pobrać go i sporządzić  jego wydruk.

8.       W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji zakupów, Kupujący powinien dysponować urządzeniami podłączonymi do sieci Internet, spełniającymi następujące minimalne wymagania techniczne:

a)      przeglądarka Internet Explorer >= 7.0, Mozilla Firefox>= 3.0, Opera >=9.6, Safari 4+, Chrome 4+.

b)      rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli i paleta 16,7 mln kolorów.

9.       Przy innych ustawieniach korzystanie z serwisu będzie możliwe, ale może się to wiązać z pogorszeniem estetyki i funkcjonalności serwisu

10.     Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem, postanowieniami regulaminu oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci internetowej.

11.     Produkty umieszczone w kategorii "Promocja" oraz "Wyprzedaż" w oferowanych tam cenach dostępne są do wyczerpania zapasów.

12.     Prezentowane na stronie internetowej opakowania mają wyłącznie charakter informacyjny. W zależności od aktualnie oferowanych przez producenta opakowań, mogą się one różnić od umieszczonych na stronie internetowej www.servident.pl.

  

§ 2.
Składanie zamówienia

1.       Klient  może składać zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  skleponline@servident.pl przez 24 godziny na dobę w każdym dniu tygodnia przez cały rok.

2.       W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać , co najmniej następujące czynności z uwzględnieniem wyświetlanych komunikatów oraz informacji dostępnych na stronie:

3.       - dodanie do koszyka produktu,

4.       - podanie adresu na jaki na być dostarczony towar,
- wybranie rodzaju dowodu sprzedaży (paragon, faktura),
- podanie danych do wystawienia faktury,
- wybranie rodzaju  dostawy,
- wybranie rodzaju płatności,
- złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku  o treści „Zamawiam”.

5.       Po podaniu przez Kupującego danych, o których mowa w ust. 2 wysłane zostanie podsumowanie złożonego zamówienia zawierające informacje dotyczące:

a.       przedmiotu zamówienia,

b.      cen jednostkowych oraz łącznej ceny zamawianych produktów oraz kosztów dostawy,

c.       wybranego sposobu i miejsca dostawy.

6.       Chcąc skutecznie złożyć zamówienie Klient powinien dokonać akceptacji Regulaminu, Polityki prywatności, podać dane osobowych oznaczone jako obowiązkowe oraz nacisnąć przycisk "Złóż zamówienie".

7.       Informacje o produktach podane na stronie internetowej pod  adresem  Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

8.       Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia bądź informacji o otrzymaniu zapłaty za dokonane zamówienie.

9.       Wszystkie warunki zakupu zawarte w Regulaminie Sklepu Internetowego są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z chwili zawarcia umowy.

10.     Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.


§ 3.
Modyfikacja zamówienia

1.       Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać aż do momentu nadania wysyłki zamówionych produktów przez Sklep Internetowy.

2.       Korekty, o której mowa w ust.1 można dokonywać kontaktując się z Działem Sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: skleponline@servident.pl.

3.       W przypadku rezygnacji w całości lub części z zamówienia jeżeli zapłata została dokonana z góry zwrot wpłaconej kwoty lub jej części (wielkości jakiej dotyczyła rezygnacja) następuje w terminie 14 dni od otrzymania rezygnacji.

 

 § 4.
Ceny towarów i formy płatności

1.       Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie:
a) podawane są w złotych polskich,
b) zawierają podatek VAT (są cenami brutto),
c) nie obejmują kosztów dostawy, które określone są w § 6,

2.       2.  Klient może wybrać następujące formy płatności:
a) zapłata z góry (przelewem)
    (towar jest wysyłany po wpłynięciu należności na konto nr: 79 1140 2004 0000 3902 6891 5189),

3.       b) zapłata za pobraniem

4.       (zapłata u kuriera w chwili odbierania przesyłki).

 

§ 5.
Dostawa i czas realizacji zamówienia

1. Dostawa towaru następuje (w zależności od przyjętej formy zapłaty):

a)  Zamówienia złożone za pobraniem w dni powszednie po godzinie 12-tej, w soboty, w niedzielę oraz święta będą rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym,

b)  do 1 dnia od daty wpływu gotówki na konto Sprzedającego.

2.  W przypadku braku zamawianego towaru w Magazynie lub innych nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających realizację zamówienia Klient zostanie powiadomiony w terminie do 5 dni o przewidywanym terminie realizacji lub poproszony o podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.

3.  W przypadku niezgodności dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem, Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedającego.


§ 6.
Koszty dostawy

Tabela dotyczy przesyłek na terenie Polski nie przekraczających wagi 30 kg               

Poczta Polska

Przesyłka do 350g

Przesyłka do 1kg

Przesyłka do 2kgPrzesyłka listowa polecona

8,30 zł

11,00 zł

14,50 złPoczta Polska

Przesyłka do 500g

Przesyłka do 5kg

Przesyłka do 10kg

Przesyłka do 20kg

Przesyłka do 30kg

Paczka24*

12,20 zł

16,70 zł

21,70 zł

26,70 zł

31,70 zł

Paczka24* Pobranie

15,75 zł

20,25 zł

25,25 zł

30,25 zł

35,25 zł

Paczka48**


15,20 zł

20,20 zł

25,20 zł

30,20 zł

Paczka48** Pobranie


18,75 zł

23,75 zł

28,75 zł

33,75 zł

Zamówienie powyżej 400 zł

Przesyłka Gratis

Przesyłka Gratis

Przesyłka Gratis

Przesyłka Gratis

Przesyłka Gratis

Kurier PDS

Przesyłka do 500g

Przesyłka do 5kg

Przesyłka do 10kg

Przesyłka do 20kg

Przesyłka do 30kg

Przesyłka na terenie Polski

17,00 zł

17,00 zł

17,00 zł

17,00 zł

17,00 zł

Przesyłka na terenie Polski za pobraniem

22,00 zł

22,00 zł

22,00 zł

22,00 zł

22,00 zł

Zamówienie powyżej 400 zł

Przesyłka Gratis

Przesyłka Gratis

Przesyłka Gratis

Przesyłka Gratis

Przesyłka Gratis

 

Dostawa na terenie Krakowa

Przesyłka do 500g Przesyłka do 5kg Przesyłka do 10kg Przesyłka do 20kg Przesyłka do 30kg

Zamówienie do 50,00 zł

Przesyłka 10,00 zł

Przesyłka 10,00 zł Przesyłka 10,00 zł Przesyłka 10,00 zł Przesyłka 10,00 zł

Zamówienie powyżej 50,00 zł

Przesyłka Gratis

Przesyłka Gratis Przesyłka Gratis Przesyłka Gratis Przesyłka Gratis


*Paczka dotrze do adresata w strefie A w ciągu 24 godzin, w strefie B w ciągu 48 godzin.

** Paczka dotrze do adresata w ciągu 48 godzin.


b. Przesyłki na terenie Uni Europejskiej


Kraj

Przesyłka do 2kg

Przesyłka do 5kg

Przesyłka do 10kg

Przesyłka do 15kg

Przesyłka do 25kg

Przesyłka do 30kg

Przesyłka do 40kg

Przesyłka do 50kg

Czas dostawy

Austria

29,9 zł

63,7 zł

66,3 zł

71,5 zł

80,6 zł

84,5 zł

102,7 zł

113,1 zł

2 dni

Belgia

29,9 zł

59,8 zł

62,4 zł

67,6 zł

75,4 zł

79,3 zł

96,2 zł

106,6 zł

3 dni

Bułgaria

36,4 zł

114,4 zł

118,3 zł

122,2 zł

130 zł

130 zł

141,7 zł

157,3 zł

4 dni

Cypr (Eu)*

118,3 zł

232,7 zł

404,3 zł

575,9 zł

919,1 zł

1090,7 zł

1432,6 zł

1775,8 zł

4-5 dni

Czechy

29,9 zł

48,1 zł

50,7 zł

53,3 zł

58,5 zł

61,1 zł

70,2 zł

98,8 zł

2 dni

Dania**

31,2 zł

58,5 zł

61,1 zł

67,6 zł

76,7 zł

80,6 zł

98,8 zł

109,2 zł

3 dni

Estonia

46,8 zł

72,8 zł

76,7 zł

80,6 zł

88,4 zł

91 zł

144,3 zł

162,5 zł

2 dni

Finlandia

67,6 zł

126,1 zł

128,7 zł

132,6 zł

140,4 zł

144,3 zł

262,6 zł

299 zł

5-7 dni

Francja (kontynent)

41,6 zł

79,3 zł

81,9 zł

85,8 zł

91 zł

94,9 zł

136,5 zł

150,8 zł

3-4 dni

Francja (Korsyka)

159,9 zł

198,9 zł

200,2 zł

204,1 zł

210,6 zł

213,2 zł

254,8 zł

269,1 zł

4-5 dni

Grecja I* (Ateny, Pireus)

67,6 zł

143 zł

240,5 zł

339,3 zł

535,6 zł

633,1 zł

829,4 zł

1025,7 zł

3 dni

Grecja II*(reszta kraju)

89,7 zł

167,7 zł

267,8 zł

367,9 zł

568,1 zł

668,2 zł

868,4 zł

1068,6 zł

4-5 dni

Hiszpania I(kontynent)

52 zł

127,4 zł

130 zł

133,9 zł

140,4 zł

143 zł

187,2 zł

202,8 zł

4 dni

Hiszpania II ( Baleary) 

231,4 zł

327,6 zł

364,0 zł

401,7 zł

510,9 zł

531,7 zł

622,7 zł

704,6 zł

5 dni

Hiszpania III*** (Wyspy kanaryjskie)

406,9 zł

530,4 zł

543,4 zł

603,2 zł

798,2 zł

902,2 zł

1071,2 zł

1255,8 zł

6 dni

Holandia

31,2 zł

58,5 zł

61,1 zł

66,3 zł

75,4 zł

79,3 zł

97,5 zł

109,2 zł

3 dni

Irlandia

76,7 zł

133,9 zł

135,2 zł

139,1 zł

145,6 zł

146,9 zł

185,9 zł

198,9 zł

4 dni

Lichtenstein

61,1 zł

92,3 zł

96,2 zł

101,4 zł

109,2 zł

113,1 zł

179,4 zł

200,2 zł

4 dni

Luxemburg

33,8 zł

57,2 zł

59,8 zł

67,6 zł

76,7 zł

80,6 zł

102,7 zł

114,4 zł

2 dni

Litwa

31,2 zł

50,7 zł

53,3 zł

57,2 zł

63,7 zł

67,6 zł

92,3 zł

105,3 zł

2 dni

Łotwa

32,5 zł

59,8 zł

63,7 zł

67,6 zł

74,1 zł

78 zł

102,7 zł

114,4 zł

2-3 dni

Malta*

93,6 zł

175,5 zł

253,5 zł

343,2 zł

509,6 zł

588,9 zł

755,3 zł

923 zł

4 dni

Niemcy

27,3 zł

46,8 zł

49,4 zł

55,9 zł

61,1 zł

66,3 zł

118,3 zł

136,5 zł

2 dni

Norwegia***

123,5 zł

179,4 zł

182 zł

184,6 zł

191,1 zł

195 zł

195 zł

286 zł

5-6 dni

Portugalia I (kontynent)

45,5 zł

126,1 zł

130 zł

135,2 zł

145,6 zł

145,6 zł

156 zł

166,4 zł

4 dni

Portugalia II (Azory, Madera)

146,9 zł

274,3 zł

380,9 zł

673,4 zł

925,6 zł

925,6 zł

1501,5 zł

2077,4 zł

5-7 dni

Rumunia

50,7 zł

98,8 zł

101,4 zł

105,3 zł

113,1 zł

113,1 zł

123,5 zł

139,1 zł

3 dni

San Marino

44,2 zł

79,3 zł

81,9 zł

85,8 zł

91 zł

93,6 zł

136,5 zł

145,6 zł

4 dni

Słowacja

28,6 zł

55,9 zł

59,8 zł

66,3 zł

72,8 zł

72,8 zł

81,9 zł

96,2 zł

2 dni

Słowenia

37,7 zł

71,5 zł

74,1 zł

79,3 zł

88,4 zł

94,9 zł

101,4 zł

109,2 zł

3 dni

Szwecja

50,7 zł

93,6 zł

96,2 zł

102,7 zł

111,8 zł

115,7 zł

176,8 zł

197,6 zł

4-5 dni

Szwajcaria***

53,3 zł

88,4 zł

92,3 zł

96,2 zł

104 zł

107,9 zł

175,5 zł

195 zł

4 dni

Turcja *, ***

107,9 zł

240,5 zł

401,7 zł

561,6 zł

882,7 zł

1043,9 zł

1365 zł

1686,1 zł

5-6 dni

Węgry

37,7 zł

68,9 zł

70,2 zł

72,8 zł

78 zł

80,6 zł

85,8 zł

115,7 zł

2 dni

Wielka Brytania

35,1 zł

72,8 zł

75,4 zł

79,3 zł

84,5 zł

87,1 zł

126,1 zł

140,4 zł

3-4 dni

Włochy

45,5 zł

84,5 zł

87,1 zł

91 zł

97,5 zł

100,1 zł

141,7 zł

156 zł

3 dni

strefa czas dostawy1 10,0 kg 31,5 kg odprawa celna2

(za p

* Kraje z transportem lotniczym: dla tych kierunków wymagane jest dołączenie do paczki opisu towarów w języku angielskim (kopia faktury lub specyfikacja)

** Z wyłączeniem Wysp Faroe i Grenlandii

*** Niezbędna dopłata za odprawę celną


§ 7.

Warunki reklamacji

1. Korzystając z doręczenia produktu przez podmiot trzeci (podmiot kurierski) zaleca się sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej w chwili jej dostarczenia oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego.

2. Jeżeli doręczana przesyłka jest wyraźnie uszkodzona (widać ślady zalania, znacznego wgniecenia, naddarcia opakowania itp.) zaleca się odmowę jej przyjęcia. W takim przypadku przesyłka zostanie natychmiast zwrócona do Sprzedającego w celu wyjaśnienia sprawy oraz ponownego dostarczenia zamówionych produktów.

3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w przepisach art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego (rękojmia). Kupujący na zasadach określonych w powyższych przepisach ma prawo żądania odpowiednio: usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

4.  Reklamację należy złożyć na piśmie z podaniem: daty zawarcia umowy sprzedaży, przyczynę reklamacji nr zamówienia (lub login klienta),zapłaconą kwotę i metodę płatności, żądanie klienta (wymiana towaru, zwrot pieniędzy).

5. Protokół wraz z reklamowanym produktem należy przesłać na adres siedziby Firmy, lub faxem na nr: 12 661 35 51.

6. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni roboczych od daty wpływu protokołu reklamacyjnego, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym terminie o czasie rozpatrzenia reklamacji.

7. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego.

 

§ 8.

Zagrożenia

1. Administrator wskazuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem typowym dla środowiska internetu, takimi jak np.  spam,  wirusy, ataki hakerskie.

2. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego.

3. Sprzedający podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania zagrożeń typu spam, wirusy, ataki hakerskie, w szczególności poprzez kontrolę plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich, a także poprzez przeciwdziałanie rozpowszechnianiu spamu.

4. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres skleponline@servident.pl .

 

§ 9.
Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi przysługuje, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. ustawy o prawach konsumenta.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od umowy  jest zalecane jednak nie jest to obowiązkowe i może nastąpić również w sposób określony w ust. 4.

4. Chcąc skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisemnej wysłanego pocztą elektroniczną.

5. Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres skleponline@servident.pl.  Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko na adres :

GALICJA BWS

ul. Kazimierza Wielkiego 104

30-074 Kraków

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy o prawach konsumentów.

11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu - art 38 ustawy o prawach konsumenta ((Dz. U.2014.827).

 

§ 10.
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sklep Internetowy. Wypełnienie przez Kupującego formularza zakupu albo przesłanie zamówienia przez inne środki komunikacji elektronicznej równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

2. Sklep Internetowy przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach Sklepu, a także w celach marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

a)    ustawie z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144,poz.1204 ze zm.);

b)    ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133,poz.883 ze zm.);

c)     rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz.1024);

d)     innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.

  3. Sklep Internetowy przetwarza następujące dane osobowe Kupujących:

       a) imię i nazwisko,

       b) adres korespondencyjny,

       c) numer telefonu,

       d) adres e-mail,

       e) informacje zawarte w logach systemowych – MW celach technicznych i statystycznych,

       f) w przypadku uzyskania przez Sklep Internetowy wiadomości o korzystaniu przez Kupującego z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie) Sklep internetowy może przetwarzać dane osobowe Kupującego w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Kupującego.

4.  Kupującemu przysługuje prawo określone w aktach prawnych, o których mowa w ust.2, w tym w szczególności do:

a)     wglądu do swoich danych osobowych,

b)    żądania uzupełnienia, uaktualnienia , sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.  Aplikacje Sklepu Internetowego mogą używać plików cookie, aby dostosować treść do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Kupujących.

Więcej informacji na temat plików cookie's znajduje się w polityce cookie dostępnej na stronach internetowych Sklepu.

 

§ 11.
Newsletter Sklepu Internetowego

1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego, poprzez dobrowolne wpisanie swojego adresu e-mail.
2. Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.
3. Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym, na dostarczanie do niego przez Sklep Internetowy korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.
4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera poprzez kliknięcie w link usuwający, znajdujący się w każdym przychodzącym do Klienta Newsletterze.

 

§ 12.
Postanowienia końcowe

1. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.

2. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego na stronie internetowej Sprzedającego w zakładce Regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie rękojmi Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.

3. Wszelkie spory nie rozwiązane za porozumieniem stron podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.

4. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. Poz. 1117).

5. Pytania i uwagi odnośnie Sklepu Internetowego prosimy przesyłać za pomocą:

- poczty elektronicznej na adres: skleponline@servident.pl

- telefonicznie do Działu Sprzedaży nr: 12 661 35 50 - od poniedziałku do piątku, w godzinach

od 8:00 do 16:00

- faxem nr: 12 661 35 51 - całą dobę , we wszystkie dni tygodnia.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422), ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. 827), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2014.1182) Kodeksu cywilnego. ustawy z dnia 6 września 2001r Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r Nr 45 poz.271 z późniejszymi zmianami).

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.12.2014r.